Den här webbplatsen använder cookies

Vi använder cookies för att säkerställa att vår webbplats fungerar och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt för att tillhandahålla anpassad kommunikation och marknadsföring. Webbsidan kan också innehålla cookies som visar relevanta annonser utanför saildevie.com Du godkänner cookies genom att klicka på knappen “Jag godkänner”. Klicka på “Visa detaljer” för att läsa mer och anpassa dina cookie inställningar.

Här hittar du saildevie cookiepolicy.

 

ONCE THE CLIENT KLICK ON “cookiepolicy” this text shall be mentioned that they can read:

 

Cookies- och sekretesspolicy

Tack för att du tar dig tid att läsa vår Cookies- och integritetspolicy!

Denna sida innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi använder cookies samt vilka rättigheter du har i samband med behandlingen av dina personuppgifter och vår användning av cookies. Policyn gäller, Saildevie.com och appar (nedan kallade “plattformar”) som det hänvisas till i denna policy.

1. INTEGRITETSPOLICY

Saildevie (850209-036001) (härefter oss, vi eller vår) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy. Om du har några frågor om hur vi behandlar uppgifter om dig, tveka inte att kontakta oss på info@saildevie.com eller på annat sätt, se kontaktuppgifter längre ner.

När du använder plattformarna samlar vi in viss information om dig och ditt besök. Vi använder bland annat denna information för att uppfylla ett avtal med dig och hantera ditt användarkonto. Beroende på ditt samtycke använder vi även information som samlas in om dig via cookies för att förbättra din användarupplevelse, utvärdera användningen av individuella element på hemsidan och för att stödja vår marknadsföring. Du kan läsa mer om det i vår cookiepolicy längre ner på sidan.

Vi behandlar dina personuppgifter endast när vi har ett uttryckligt och specifikt syfte för det

och när ett sådant syfte är uppfyllt kommer vi att radera uppgifterna såvida de inte behövs för ett annat syfte, som beskrivs nedan.

Vår behandling av dina personuppgifter regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), nationell dataskyddslagstiftning, samt kompletterande riktlinjer och yttranden från Europeiska dataskyddsstyrelsen och nationell tillsynsmyndighet.

Vilken information samlar vi in och var kommer den ifrån?

 • Information samlas in av oss när vi analyserar ditt beteende och aktivitet i kommunikation vi skickar till dig eller när du besöker våra plattformar (allmän information i form av t.ex. IP-adress, land, besökta sidor, besökta kategorier, visade varumärken, interaktioner/klick och sökningar, öppningsfrekvens, klickfrekvens samt den tid du lagt på att läsa våra utskick).
 • Information kommer från dig när du lämnar information till oss genom att skapa ett konto eller genomföra ett köp (allmän information i form av t.ex. demografisk data, namn, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, varor, beställning belopp, rabattnivå, varumärken och frekvens. Detta inkluderar även att skicka transaktionsmail, orderbekräftelse, leveransbekräftelse, returer och återbetalningsbekräftelse).
 • Information kommer från tredje parter när vi hämtar det från tredje part t.ex. från ett externt kreditvärderingsföretag (allmän information i form av kreditupplysning).

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast när vi har ett specifikt syfte och laglig grund för det. När du använder våra plattformar, inklusive när du köper våra varor, kommer vi att behandla din information enligt nedan:

 • Samtycke

o Om du har gett oss ditt samtycke till att ta emot direktmarknadsföring kan vi behandla dina personuppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig samt för att anpassa denna efter dig och dina preferenser.

o Om du har gett oss ditt samtycke till placeringen av cookies kan vi följaktligen behandla viss personlig information om din användning av våra plattformar i syfte att generera statistik och för marknadsföringsändamål. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy längre ner på sidan.

o Om du har gjort ett köp hos oss kan vi även komma att behandla personuppgifter gällande dina köp för att anpassa vår direktmarknadsföring till dig, om du har samtyckt till detta.

o Vi använder även profilering för att identifiera köpmönster som är onormala och avviker från vad vi anser vara acceptabelt köpbeteende, vilket identifieras av en algoritm baserad på olika parametrar. Vi kommer sedan individuellt att bedöma om den enskilda kundens köp ska accepteras eller inte, antingen tillfälligt eller permanent. Du kan läsa mer om vår Fair Use-policy i våra försäljnings- och leveransvillkor.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda behandling av dina personuppgifter är det samtycke du har gett oss i enlighet med GDPR Artikel 6 (1)(a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det påverkar dock inte lagligheten av den behandling av dina personuppgifter som har skett fram till den tidpunkt då du återkallade ditt samtycke.

 

 • Avtalsförpliktelser

o Vi behöver behandla en del av dina personuppgifter för att kunna hantera din kundrelation med oss, inklusive kunna ta betalt och för att skicka dig dina varor samt tillhandahålla kundservice.

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling är fullgörande t av det avtal vi har ingått med dig, i enlighet med GDPR Artikel 6(1)(b).

 

 • Berättigade intressen

o Vi kan komma att behandla en del av din personuppgifter att utvärdera och bedöma missbruk av vår Fair Use-policy. Du kan läsa mer om vår Fair Use-policy i våra försäljnings- och leveransvillkor.

o Vi kan genomföra kundundersökningar eller dataanalyser för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser.

o Om du har gjort köp från oss och inte har inte tackat nej att ta emot marknadsföring från oss angående produkter som liknar de du har tidigare köpt, kan vi skicka marknadsföring relaterad till sådana liknande produkter till dig. Du kan när som helst avregistrera dig från ytterligare meddelanden via länkar i mottagna e-postmeddelanden eller i ditt Boozt-konto.

o Vid behov kommer vi att behandla en del av dina personuppgifter för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, inklusive för att förhindra, undvika eller utreda bedrägeri och missbruk av våra plattformar.

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling är vårt berättigade intresse, vilket anses väga tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte blir föremål för behandling baserat på GDPR Artikel 6 (1)(f).

 

 • Rättsliga förpliktelser

o Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen samt lagstiftning om konsumenträttigheter och produktsäkerhet. Vilka personuppgifter vi behåller för bokföringsändamål kommer du att kunna se i Kap 5, 7 § bokföringslagen (1999:1078).

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling är våra rättsliga förpliktelser i enlighet med GDPR Artikel 6 (1)(c).

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar endast dina personuppgifter under den period som är nödvändig för ändamålet med behandlingen. Nedan har vi markerat de ändamål och den lagringstid som gäller för de personuppgifter som behandlas.

Syfte

 

Lagringstid

Hantering av kundrelationer, inklusive hantering av dina inköp samt tillhandahållande av kundservice

 

Uppgifter om dina transaktioner och bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (Se Kap 7, 2 § bokföringslagen (1999:1078)) och för att säkerställa efterlevnaden av vår Fair Use-policy (se Försäljnings- och leveransvillkor).

Anpassning av innehållet som visas på våra plattformar baserat på din sökhistorik och dina köp

 

12 månader efter att de specifika personuppgifterna har samlats in.

Riktad marknadsföring baserad på samtycke till direktmarknadsföring

 

Tills du återkallar ditt samtycke eller (om samtycket inte dras tillbaka) efter en period på 12 månader under vilken vi inte har kommunicerat med dig. Däremot kommer vi att bevara dokumentation av ditt samtycke under en period på upp till 5 år efter att ditt samtycke har återkallats.

Riktad marknadsföring gällande produkter liknande de du har köpt av oss

 

Tills du väljer att avregistrera från ytterligare meddelanden från oss eller (om du inte avregistrerar) efter en period på 12 månader under vilken vi inte har kommunicerat med dig.

Rättsliga förpliktelser

 

Vi behandlar de uppgifter som ingår i din faktura i syfte att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagens bestämmelser om förvaring av bokföringsmaterial, dvs. till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (se Kap 7, 2 § bokföringslagen (1999:1078))

Cookies

 

Tills du drar tillbaka ditt samtycke eller (om samtycket inte dras tillbaka) tills cookies löper ut efter den period som anges i vår cookie-policy nedan.

Berättigat intresse

 

Så länge det är nödvändigt för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

 

 • Personuppgiftsbiträden

När vi använder oss av underleverantörer för att behandla dina personuppgifter skrivs ett så kallat ”biträdesavtal”. Detta avtal reglerar att leverantören endast får tillgång till den information om dig som behövs för just deras uppgift och att uppgifterna inte får användas i andra syften. Samtidigt ställs en rad krav på säkerhet och sekretess inom behandlingen. Vi använder personuppgiftsbiträden för:

 • Lagring, hosting and andra IT-tjänster
 • Kommunikation, som skräddarsydda mejl och sms-utskick till dig som anmält intresse för detta

I det fall uppgifterna blir tillgängliga i ett område utanför EU/EES, så kallat ”tredje land”, kan du läsa om hur vi genom ytterligare avtal och åtgärder håller dina uppgifter skyddade i avsnittet med samma namn, nedan.

 

 • Andra personuppgiftsansvariga

Vi också användar tjänster från, eller ingår samarbeten med, företag där behandlingen av dina personuppgifter, efter vår insamling, helt eller delvis kontrolleras av denna andra part och under deras ansvar. Detta sker inom:

 • Leverantörer som bistår med transport och distribution för att säkerställa att dina varor kommer fram snabbt och tryggt.
 • Leverantörer som bistår med marknadsföring om du har gett ditt samtycke till detta eller om vi har ett berättigat intresse av att dela dina personuppgifter i marknadsföringssyfte
 • Leverantörer som bistår med betalning

I dessa fall är det viktigt för oss att du att blir uppmärksam på att behandlingen inte längre sker hos oss och ger dig möjlighet att kontakta dessa företag, för att kunna ställa frågor om hur de använder uppgifterna och för att du ska kunna utnyttja dina rättigheter mot dem. Detta gör vi genom att exempelvis vid beställning av leverans tydligt hänvisa till respektive fraktbolag, eller vid betalning genom att sätta press på de betalningslösningar som görs tillgängliga att själva informera om vilka uppgifter de behöver för att säkra upp en betalning och hur du kan ställa frågor om detta.

Alla mottagare som agerar enskilt personuppgiftsansvarig är ansvariga för att tillhandahålla dig nödvändig information om hur de behandlar dina uppgifter.

 

 • Myndigheter och överföringar genom rättsliga skyldigheter

I de fall vi är skyldiga att dela uppgifter med skattemyndighet, polis i en förundersökning, eller någon annan situation där vi har en rättslig skyldighet att redovisa uppgifter om dig, kommer vi så klart att göra det.

 

Överföring till tredje land

Det finns vissa fall där leverantörerna och några av våra partners befinner sig utanför EU/EES. I de fallen kommer vi därför att anlita leverantörer utanför EU/EES. Det innebär att vi säkerställer nödvändiga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder så att behandlingen av personuppgifter sker med samma säkerhetsnivå som du kan förvänta dig när behandlingen sker inom EU. EU-kommissionen har tagit fram standardavtalsklausuler (förkortat SCC), som ofta – men inte alltid – är en del av lösningen. Vi använder oss av underleverantörer och har partners utanför EU/EES inom följande funktioner:

 • CRM-system, USA
 • Personlig marknadsföring, USA
 • Analyser, USA
 • Lagring, USA

Om du har frågor om detta, eller om du vill få en kopia av dokumentationen kring dessa säkerhetsåtgärder, är du välkommen att kontakta oss.

 

Vilka är dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter?

 

Rätt till tillgång

Som kund har du rätt att få tillgång till en rad information, inklusive kategorierna av personlig information som samlas in.

Om du vill få tillgång till information om de uppgifter som vi samlat in om dig, har vi skapat en automatisk tjänst för att skicka in en sådan begäran till oss – du hittar den funktionen i ditt konto under Min profil -> ”Hämta personlig data”. I annat fall är du välkommen att kontakta oss på: customerservice_se@boozt.com .

Vi kan komma att avvisa en begäran som är orimligt upprepad, kräva oproportionerligt högt tekniskt ingripande, (t.ex. utveckling av ett nytt system eller en väsentlig förändring av befintlig process), eller som påverkar en annan individs rättigheter och friheter.

Eftersom du endast har rätt att få tillgång till de uppgifter som rör just dig, kan vi inte dela information som innehåller information om någon annan (med respekt för hans eller hennes rättigheter) till dig. Därför kan det hända att du inte får alla personuppgifter du har begärt, men vi kommer i så fall att ge dig en beskrivning av vilken information vi inte kan lämna ut och anledningen till det.

 

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är oaktuella eller felaktiga så kan du kontakta oss och begära att vi ska uppdatera dem. Efter en begäran kommer vi att uppdatera, ändra eller ta bort personuppgifter som vi behandlar, med reservation för personuppgifter som fortsatt behöver behandlas med stöd av rättslig förpliktelse eller vårt fortsatta berättigade intresse.

 

Rätt att bli bortglömd

Du har en rätt att bli bortglömd, vilket betyder att vi ska radera dina uppgifter om något av följande är tillämpligt:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas,
 • Vi behandlar dina uppgifter med stöd av samtycke som du återkallar,
 • Du invänder mot en behandling, i enlighet med din rätt att invända (se nedan) och det inte föreligger ett berättigat intresse för oss som väger tyngre än ditt,
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt, eller
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Denna rättighet gäller inte om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du vill radera ditt konto, kan du göra det när du är inloggad och sedan genom att gå till Min profil och klicka på “Ta bort konto”. Detta kommer radera ditt konto och de inställningar du angett där, men självklart kommer vi att spara din orderhistorik om du behöver hjälp med en retur, garantiärende eller kundservice av något slag framöver. Så väl som personuppgifter som krävs för att vi ska uppfylla rättsliga förpliktelser eller för vårt fortsatta berättigade intresse, exempelvis för att slå vakt om vår Fair Use policy.

 

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vi begränsar en behandling av dina uppgifter om något av följande gäller:

 • Du har bestridit personuppgifternas korrekthet och du inväntar vårt beslut om huruvida personuppgifterna är korrekta,
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär begränsning istället,
 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • Du har invänt mot behandlingen (se nedan) och i väntan på kontroll av huruvida vårt berättigade intresse väger tyngre än dina berättigade skäl.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att ta emot personuppgifter om dig i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och överföra det till ett annat företag utan hinder från oss, om (i) behandlingen baseras på ditt samtycke eller ett avtal, och (ii) behandlingen utförs på automatiserad väg, samt (iii) detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få personuppgifterna överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Din rätt till dataportabilitet gäller så länge den inte påverkar andras rättigheter och friheter.

 

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot all behandling som vi stödjer på vårt berättigade intresse. Vi måste då påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt intresse, rättigheter och friheter. Eller så behövs personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte har du rätt att göra en invändning och vi kommer då alltid att avsluta behandlingen.

 

Organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder

GDPR kräver att dina personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på servrar med hög säkerhet, som finns i kontrollerade anläggningar. Vår säkerhet kontrolleras regelbundet och tar alltid hänsyn till dina rättigheter som användare.

 

Uppdatering av denna policy

Den snabba utvecklingen på det digitala och tekniska området kan innebära förändringar för hur vi behandlar personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra denna policy för behandling av personuppgifter. Du kan alltid hitta den aktuella policyn på vår webbplats. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår webbplats.

 

Frågor och klagomål

Vi är glada att kunna hjälpa till om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du känner att vi har brustit i vårt ansvar när vi behandlat dina personuppgifter, inte bemött din begäran eller behandlat dina uppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen, har du rätt att inge klagomål till IMY (https://www.imy.se).

 

Kontakta oss

 

Du kan kontakta oss via:

E-post: customerservice info@saildevie.com